top of page
Sök
  • pawtalkandharmony

Amichien® Bonding vad är det?

Amichien® Bonding (AB) är en metod, eller som jag snarare skulle kalla det "ett förhållningssätt". Det bygger på hunden som flockdjur och på sättet som hundar kommunicerar med varandra sinsemellan. Att en flock består av flera olika individer som samarbetar, där var och en fyller en viss funktion vet de flesta, men vad vi ofta glömmer bort då våra hundar lever nära oss i våra hem, är att hundar faktiskt är en annan art. I hundens värld lever man för stunden och här och nu är vad som gäller. En hund grubblar aldrig på det förgångna och planerar heller inte sin framtid. Nej, på så vis är våra hundar mycket mer okomplicerade än oss människor och det är när vi gör mänskliga tolkningar av hundens beteende som det lätt blir fel.

Våra hundar är, i de allra flesta fall, kära familjemedlemmar. De bor med oss i våra hem, de är sällskap när vi är ensamma och de ger oss mycket kärlek och glädje. Hundar är fantastiska! De läser och tolkar våra signaler, de känner av olika sinnesstämningar, de kan lära sig en mängd olika kommandon och de kan ofta reagera på vissa ord som de lärt sig innebörden av som tex; kom, mat, vill du gå ut etc. Vad vi dock vet är att våra hundar inte kan lära sig kommunicera med vårt språk och därför är det väl på tiden att vi hundägare tar vårt ansvar och försöker lära oss hundens språk, så att vi kan minska att missförstånd uppstår vilka annars lätt leder till det vi ofta kallar "problembeteenden" hos hunden. Då våra hundar är flockdjur och de alltid kommer att se familjen som dess flock är det även viktigt att vi lär oss att bli goda ledare. Om vi försöker se det ur hundens perspektiv så behöver varje flock en ledare, vilket är den starkaste och för uppgiften mest lämpade individen. Detta är ingen lätt uppgift utan innebär ansvar för att det finns mat, för att flocken är trygg och ytterst är ledaren ansvarig för flockens överlevnad. Vem är då bäst lämpad för det tuffa jobbet som ledare? Rimligtvis borde väl det ändå vara vi människor som är bäst lämpade att ta det tunga ansvaret, då vi lever i en värld skapad av människor, för människor och då vår värld kan vara väldigt förvirrande för våra älskade hundar. Precis som min mentor Jan Fennell själv uttrycker det, så kan Amichien® Bonding verkligen göra underverk för relationen mellan hund och ägare;


"By seeing that almost all problems arise from misunderstanding, once we appreciate that the dog is looking for a leader who cares for them, is kind to them and will step up to the role of leader when they experience concern or fear, we are able to bring magic to this relationship, with the simple adoption of a four part information system."


Vidare skriver Jan på sin hemsida;

'Amichien® Bonding’ is the result of extensive study of the psychological needs of all dogs, their communication system and their place in the evolution of the world. This study has resulted in the application of a training system based on the simplest of all concepts and (when utilised) can become a comfortable way of life. Recognising that all good manners should be learnt at home within the family group and applying this to the education of the dog, the inevitable outcome is harmony and joy and, as with any language, the more we practise, the better and more confident we become. ‘Amichien® Bonding’ is unlike human languages in that there are no words, however, it shares our ability to communicate through intention, the kind way body language, patient teaching and positive re-enforcement and helps guide the behaviour of your dog to suit your chosen needs. 'Amichien® Bonding’ gives you a full understanding of why a dog does what it does and a simple way to shape desired behaviour and quietly corrects undesirable behaviours without the use of force, fear, frustration, drugs or gadgets.


Jag har själv sett förvandlingen i mina hundar och i relationen dem och mig emellan sedan jag började kommunicera med hundarna på ett för dem naturligt sätt. Det är otroligt hur egentligen relativt små ändringar i vårt sätt att kommunicera med hunden, kan ha så stor betydelse för både hund och människa. För Hunter och mig blev Amichien@ Bonding räddningen. Från att ha varit en otroligt stressad hund som var extremt intensiv, led av ständiga öroninfektioner och konstant dålig mage har jag tack vare det sätt jag idag kommunicerar med mina hundar, till och med lyckats hjälpa Hunter att må riktigt bra. Idag är hans magproblem som bortblåsta, han är harmonisk och vi njuter av att all den stress som vi båda upplevde förut, idag är som bortblåst.

439 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page