top of page
Amichien® Bonding
IMG_3814.jpg
Hur jag arbetar

Jag börjar alltid med att prata med dig som kund för att göra mig en uppfattning om vad du vill uppnå. Du får berätta om din hund och eventuella problem du upplever att ni har och jag ger dig en kortfattad introduktion till hur jag arbetar, innan vi bokar in en tid för en konsultation.

 

Konsultationen sker i ert hem, där hunden är som tryggast  (alternativt online) och utgår ifrån dig och din hund vare sig det handlar om att du vill lära dig kommunicera med din valp på bästa sätt, om du vill ha hjälp med något "problembeteende" som din hund lagt sig till med, om du tagit hand om en omplaceringshund och vill få en bra start i er relation eller om du helt enkelt bara vill få en nystart med din hund och vill lära dig mer om hundkommunikation och hur vi skapar bästa förutsättningarna för att nå harmoni i flocken. Om ni är flera som har hand om hunden så får gärna alla som har möjlighet närvara under vårt möte. 

 

Mitt arbete utgår ifrån Amichien® Bonding (AB) som "the Dog Listener" Jan Fennell arbetat fram efter att hon inspirerats av Monty Roberts, "The man who listens to horses". Ami som betyder vän och chien som betyder hund på franska tillsammans med engelskans bonding som betyder att "ingå ett vänskapsförbund" med någon, säger mycket om vad detta handlar om; att bygga en god relation till människans bästa vän hunden, genom att kommunicera med den på ett sätt som den förstår. AB tillåter dig att leva i harmoni med din fyrfota vän och bygger i grund och botten på studier gjorda på hur vargarna i en flock kommunicerar med varandra. Denna kunskap använde Jan sedan vidare för att studera den egna hundflocken för att se hur hundarna kommunicerar sinsemellan, vilket hon byggde sin metod på för att själv kunna kommunicera med hundarna på ett språk de förstår och som är naturligt för dem. Det var just detta jag föll för, att lära mig kommunicera med mina hundar på ett lugnt och för dem naturligt och tydligt sätt. Tänk bort tankar om dominans och tvång och ersätt dem med respekt för hunden, vilket är vad Amichien® Bonding handlar om. Genom att vi lär oss att förstå världen ur hundens perspektiv skapar vi de bästa förutsättningarna för att få stressfria, harmoniska hundar som väljer att samarbeta med oss av fri vilja. Det är ingen "quick fix" utan ett sätt att leva med hund och som sakta men säkert bygger en harmonisk tillvaro för både hund och människa. 

 

Om du vill få lite insikt i metoden redan innan vårt möte, rekommenderar jag att du läser  Jan Fennells bok  "The Dog Listener" alternativt en av Mervi Kärkis böcker "Det Goda Hundägarskapet - Från desperation till inspiration eller

- Valpinspiration".

 

Som Jan Fennell utbildad International Dog Listener arbetar jag inte ensam utan har ett nätverk att dryfta eventuella utmaningar och positiva erfarenheter med. Du som anlitar mig för en konsultation, har mitt stöd så länge du känner att du behöver det, både via telefon och mail. 

IMG_3379.jpg
Vision

Att hjälpa fler hundar och deras ägare att nå en stressfri och harmonisk vardag tillsammans. 

IMG_3379.jpg
bottom of page